AK SMS

Aksms.net Kurumsal Toplu SMS Sistemi

(0532)760 94 66

Müşteri Hizmetleri
Copyright © 2022 AK SMS, Öztek Haberleşme ad ve hesabına Elektronik Haberleşme(SMS) hizmeti vermeye yetkilidir.